Home / ข่าวหวย / ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

414100 563848 708213 192707 731047

225968 234265 172790 150689 857947

464403 236104 183184 952123 740025

220423 293203 681690 494461 650541

306559 436695 010715 848619 133956

755371 988071 049095 098764 398580

867192 624571 465399 840816 822430

364974 890542 308725 813792 580186

848710 879987 219866 951594 055348

447993 912488 943937 585114 873653

761521 057865 792776 223223 929030

089547 241697 982919 292470 973371

775436 403292 187112 257182 928799

185424 573834 582583 606925 525905

408150 645744 932753 244877 010737

571108 688856 761902 573551 572045

443395 598333 317688 410717 635637

948058 196410 855889 700117 368912

371080 888856 416767 754249 674157

388363 971038 182832 448923 738605

ชม Live

Facebook Comments Box

About admin2

Check Also

สาวบุรีรัมย์ ถูกรางวัลที่ 1

ผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 501272 ส่วนรางวัล เลขหน้า 3 ตัว ออกหมายเลข018 และ …